Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5006-2008
(21)  Číslo žiadosti  5006-2008 
(22)  Dátum podania žiadosti  08.10.2008 
(11)  Číslo osvedčenia  77 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny a tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny ako inhibítory dipeptidyl peptidázy na liečenie alebo prevenciu diabetu 
(68)  Číslo základného patentu  E692 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Sitagliptín a metformín 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  05.12.2008 
   Dátum udelenia osvedčenia  26.10.2009 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/08/455/001-EU/1/08/455/014EU/1/08/456/001-EU/1/08/456/014EU/1/08/457/001-EU/1/08/457/014 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  16.07.2008 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  58450 01, 58450 02, 58450 03 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  CH 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  08.04.2008 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  06.07.2022 
   Minimálna platnosť do  06.07.2022 
   Maximálna platnosť do  08.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.12.2008 12/2008 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 05.11.2009 11/2009 FG4A
3 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 07.04.2010 4/2010 TC4A
4 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 01.03.2013 3/2013 PC4A
5 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 01.03.2013 3/2013 TC4A
 
PDO 5006-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 10.10.2008 5 000,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2010 6,50 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 6,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 26,50 EUR
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 16.10.2020 200,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.04.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.06.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.03.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5006-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5006-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 08.10.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 08.10.2008 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2008 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 14.10.2008 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PDO 16.10.2008 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 16.10.2008 Typ Interné listy
vyžiadanie zástupcu - zmena 09.06.2009 Typ Odoslané
Doplnenie údajov 25.06.2009 Typ Doručené
vyžiadanie zástupcu - zmena 02.07.2009 Typ Odoslané
Plná moc 20.08.2009 Typ Doručené
pokyn na udelenie 26.08.2009 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 26.08.2009 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 25.09.2009 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 04.11.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 21.01.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2010 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 02.03.2010 Typ Odoslané
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 05.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2012 Typ Doručené
Prechodová listina 05.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 05.09.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2012 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 29.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2020 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 31.08.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 02.09.2020 Typ Odoslané
Návrh na vyhlásenie neplatnosti dodatkového ochranného osvedčenia 19.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 20.10.2020 Typ Platba
výzva na doplnenie návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 23.10.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.11.2020 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 25.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2020 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 25.11.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.11.2020 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 02.12.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 28.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 29.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 10.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.04.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.04.2021 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.04.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.06.2021 Typ Doručené
konečná lehota 08.06.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.06.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie neplatnosti dodatkového ochranného osvedčenia 09.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.08.2021 Typ Odoslané
Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 31.08.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.11.2021 Typ Odoslané
Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 05.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 07.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.12.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 09.12.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.01.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 10.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.03.2022 Typ Doručené
konečná lehota 29.03.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 22.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.05.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
PDO 5006-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2010 Merck Sharp & Dohme Corp. MERCK & CO., INC.
2 Prevod majiteľa 28.01.2013 SCHERING CORPORATION Merck Sharp & Dohme Corp.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2013 Merck Sharp & Dohme Corp. SCHERING CORPORATION
4 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2013 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2020 JUDr. Andrea Kůs Považanová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku