Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5005-2009
(21)  Číslo žiadosti  5005-2009 
(22)  Dátum podania žiadosti  25.06.2009 
(11)  Číslo osvedčenia  81 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Ferring B.V.; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofdoorp; NL 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Peptid antagonistický k hormónu uvoľňujúcemu gonadotropín (GnRH), farmaceutický prostriedok s jeho obsahom, jeho použitie a medziprodukt 
(68)  Číslo základného patentu  285381 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Degarelix 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  05.11.2009 
   Dátum udelenia osvedčenia  10.06.2010 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/08/504/001EU/1/08/504/002 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  17.02.2009 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/08/504/001, EU/1/08/504/002 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  17.02.2009 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  14.04.2018 
   Minimálna platnosť do  14.04.2022 
   Maximálna platnosť do  14.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.11.2009 11/2009 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 07.06.2010 06/2010 FG4A
 
PDO 5005-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 10.04.2018 1 995,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 10.04.2019 2 1 327,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 14.04.2020 3 1 659,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 4. rok 07.04.2021 4 1 991,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5005-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 25.06.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 25.06.2009 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 01.07.2009 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 02.07.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 02.07.2009 Typ Interné listy
5 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 09.03.2010 Typ Interné listy
6 pokyn na udelenie 09.03.2010 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 07.05.2010 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní DOO 18.06.2010 Typ Odoslané
PDO 5005-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku