Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR

ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PDO 50037-2020
(21)  Application Number  50037-2020 
(22)  Filing Date of Application  11.12.2020 
(11)  Certificate Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(54)  Invention Title  Deriváty chinolínu a ich farmaceutické prípravky 
(68)  Basic patent number  E13033 
(95)  Product Protected by the Basic Patent  Kombinácia indakaterolu, mometazónfuroátu a glykopyrónia vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Kind of Product  liečivo 
(97)  SPC Appl. Publication Date  26.05.2021 
   SPC Grant Date   
(92)  Number of First Registration in SK  EU/1/20/1438EU/1/20/1440 
(92)  Date of First Registration in SK  06.07.2020 
(93)  Number of First Registration in Community  EU/1/20/1438, EU/1/20/1440 
(93)  Country of First Registration in Community  EU 
(93)  Date of First Registration in Community  06.07.2020 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
   Procedural Status  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Legal Status   
   Lien on SPC  No 
   Change, Revocation, Lapse, Invalidity of the Certificate   
   SPC validity from   
   SPC validity minimum through   
   SPC validity maximum through   
   Reason for SPC Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 26.05.2021 10/2021 BA9A
 
PDO 50037-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PDO 50037-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 11.12.2020 Type Delivered
1a Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1c Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1e Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1g Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Type Delivered
1h Sprievodný list 11.12.2020 Type Delivered
1i Kópia povolenia podľa článku 8 odseku 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo 1610/96 11.12.2020 Type Delivered
1j Plná moc 11.12.2020 Type Delivered
2 08 Poplatok za udelenie DOO 17.12.2020 Type Payment
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 25.01.2021 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 16.03.2021 Type Delivered
5 pokyn na zverejnenie PDO 03.05.2021 Type Internal Letter
PDO 50037-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku