Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50037-2020
(21)  Číslo žiadosti  50037-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  11.12.2020 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Deriváty chinolínu a ich farmaceutické prípravky 
(68)  Číslo základného patentu  E13033 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Kombinácia indakaterolu, mometazónfuroátu a glykopyrónia vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/20/1438EU/1/20/1440 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  06.07.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1438, EU/1/20/1440 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  06.07.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 50037-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50037-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 11.12.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 11.12.2020 Typ Doručené
1h Sprievodný list 11.12.2020 Typ Doručené
1i Kópia povolenia podľa článku 8 odseku 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo 1610/96 11.12.2020 Typ Doručené
1j Plná moc 11.12.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 17.12.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 25.01.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.03.2021 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie PDO 03.05.2021 Typ Interné listy
PDO 50037-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku