Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50036-2020
(21)  Číslo žiadosti  50036-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  02.12.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  447 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Fungicídne kompozície 
(68)  Číslo základného patentu  E13839 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Sedaxan vo všetkých formách chránených základným patentom v kombinácii s fludioxonilom a metalaxylom-M 
   Typ  výrobok na ochranu rastlín 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  25.08.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20-00801-AU 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  17.07.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  15544 N 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  NL 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  29.12.2017 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 25.08.2021 16/2021 BA9A
 
PDO 50036-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 07.12.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50036-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50036-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 02.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.12.2020 Typ Doručené
Údaje o prípravku na ochranu rastlín 02.12.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 09.12.2020 Typ Platba
správa o prieskume - formálne nedostatky 11.01.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
správa o prieskume - formálne nedostatky 29.01.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.04.2021 Typ Doručené
správa o prieskume - formálne nedostatky 16.04.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.06.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 28.06.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 19.08.2021 Typ Interné listy
PDO 50036-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku