Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50034-2020
(21)  Číslo žiadosti  50034-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  26.11.2020 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Syngenta Participation AG; Rosental strasse 67, 4058 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Synergické fungicídne kompozície 
(68)  Číslo základného patentu  E9583 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Kombinácia izopyrazámu a protiokonazolu vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  výrobok na ochranu rastlín 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20-00765-AU 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  02.06.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  16635 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  IT 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  11.07.2017 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 50034-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50034-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 26.11.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PDO 07.12.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za udelenie DOO 09.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 15.12.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 21.12.2020 Typ Doručené
5a Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.12.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume - formálne nedostatky 26.01.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 01.04.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie PDO 28.04.2021 Typ Interné listy
PDO 50034-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku