Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ





PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50033-2020
(21)  Číslo žiadosti  50033-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  26.11.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  444 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  SANOFI; 54, rue La Boétie, 750 08 Paris; FR 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Nové anti-CD38 protilátky na liečenie rakoviny 
(68)  Číslo základného patentu  E31090 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Izatuximab 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  24.03.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia  23.12.2022 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/20/1435 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  03.06.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1435 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  03.06.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  udelené 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  17.10.2027 
   Minimálna platnosť do  17.10.2027 
   Maximálna platnosť do  17.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 24.03.2021 6/2021 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 25.01.2023 2/2023 FG4A
 
PDO 50033-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 27.11.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50033-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50033-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 26.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.11.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 01.12.2020 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PDO 07.12.2020 Typ Interné listy
správa o prieskume - formálne nedostatky 21.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 25.02.2021 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 10.11.2022 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 21.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 12.01.2023 Typ Odoslané
PDO 50033-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku