Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5003-2009
(21)  Číslo žiadosti  5003-2009 
(22)  Dátum podania žiadosti  18.06.2009 
(11)  Číslo osvedčenia  79 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  N-Substituované 2-kyanopyrolidíny, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich použitie na výrobu liečiva 
(68)  Číslo základného patentu  286635 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Vildagliptín 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  05.11.2009 
   Dátum udelenia osvedčenia  29.03.2010 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/07/414/001EU/1/07/414/002EU/1/07/414/003EU/1/07/414/004EU/1/07/414/005EU/1/07/414/006EU/1/07/414/007EU/1/07/414/008EU/1/07/414/009EU/1/07/414/010EU/1/07/414/011EU/1/07/414/012EU/1/07/414/013EU/1/07/414/014EU/1/07/414/015 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  26.09.2007 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/07/414/001,EU/1/07/414/002,EU/1/07/414/003,EU/1/07/414/004,EU/1/07/414/005,EU/1/07/414/006,EU/1/07/414/007,EU/1/07/414/008,EU/1/07/414/009,EU/1/07/414/010,EU/1/07/414/011,EU/1/07/414/012,EU/1/07/414/013,EU/1/07/414/014,EU/1/07/414/015, 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  26.09.2007 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  10.12.2019 
   Minimálna platnosť do  28.09.2022 
   Maximálna platnosť do  28.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.11.2009 11/2009 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 07.04.2010 04/2010 FG4A
3 Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín 03.10.2016 10/2016 TX4A
 
PDO 5003-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 28.11.2019 1 995,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 24.11.2020 2 1 327,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 24.11.2021 3 1 659,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5003-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 18.06.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 18.06.2009 Typ Doručené
1b Doplnenie materiálov 18.06.2009 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 25.06.2009 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 02.07.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 02.07.2009 Typ Interné listy
5 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 15.02.2010 Typ Interné listy
6 pokyn na udelenie 15.02.2010 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 23.02.2010 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní DOO 21.03.2010 Typ Odoslané
9 20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 21.03.2016 Typ Platba
10 Žiadosť inde neuvedená 15.03.2016 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 15.03.2016 Typ Doručené
11 menovanie, zvolanie komisie 07.04.2016 Typ Interné listy
12 referát pre odbornú komisiu 07.04.2016 Typ Interné listy
13 protokol o rokovaní komisie 07.04.2016 Typ Interné listy
14 protokol o hlasovaní komisie 07.04.2016 Typ Interné listy
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.05.2016 Typ Doručené
15a Plná moc 11.05.2016 Typ Doručené
16 14 za zmenu zástupcu 17.05.2016 Typ Platba
17 oznámenie o zápise zmeny 19.05.2016 Typ Odoslané
18 výzva na doplnenie návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 26.05.2016 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 20.06.2016 Typ Doručené
19a Plná moc 20.06.2016 Typ Doručené
20 rozhodnutie o úprave doby platnosti / zmene DOO 15.07.2016 Typ Odoslané
21 vyhláška pre vestník - úprava doby platnosti / zmena 23.08.2016 Typ Interné listy
PDO 5003-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.05.2016 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Dagmar Čechvalová, INVENTA, Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku