Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50029-2020
(21)  Číslo žiadosti  50029-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  20.11.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  435 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  E.I. du Pont de Nemours and Company; Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington DE 19805; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  1-(acetyl)-piperidínové a 1-(acetyl)-piperazínové deriváty ako fungicídy na použitie pri ochrane rastlín 
(68)  Číslo základného patentu  E24984 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Oxathiapiprolin vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  výrobok na ochranu rastlín 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  27.01.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia  29.10.2022 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20-00756-AU 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  29.05.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  05608 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  IE 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  08.06.2017 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  udelené 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  28.07.2027 
   Minimálna platnosť do  28.07.2027 
   Maximálna platnosť do  08.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 27.01.2021 2/2021 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 24.11.2022 22/2022 FG4A
 
PDO 50029-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 25.11.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50029-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50029-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 20.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2020 Typ Doručené
Údaje o prípravku na ochranu rastlín 20.11.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 27.11.2020 Typ Platba
Žiadosť o opravu 10.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 15.12.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 28.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 04.11.2022 Typ Odoslané
PDO 50029-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku