Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50021-2019
(21)  Číslo žiadosti  50021-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  10.10.2019 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  BioMarin Pharmaceutical Inc.; 105 Digital Drive, CA 94949 Novato, CA California; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Kompozície prokaryotickej fenylalanínamóniumlyázy a spôsoby použitia týchto kompozícií 
(68)  Číslo základného patentu  E19903 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Pegvaliáza 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.12.2019 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/19/1362 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  08.05.2019 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/19/1362 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  08.05.2019 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.12.2019 12/2019 BA9A
 
PDO 50021-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50021-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 10.10.2019 Typ Doručené
1a Údaje o účinnej látke lieku 10.10.2019 Typ Doručené
1b Doplnenie materiálov 10.10.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 10.10.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 10.10.2019 Typ Doručené
1e Žiadosť inde neuvedená 10.10.2019 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 10.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PDO 25.10.2019 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za udelenie DOO 28.10.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 05.11.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 07.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 07.11.2019 Typ Doručené
5c Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 18.11.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PDO 18.11.2019 Typ Interné listy
PDO 50021-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku