Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50020-2020
(21)  Číslo žiadosti  50020-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  15.07.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  443 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Genenetch, Inc.; 1 DNA Way, 940 80 South San Francisco, CA California; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Anti-CD79b protilátky a imunokonjugáty a spôsoby použitia 
(68)  Číslo základného patentu  E17522 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Polatuzumab vedotín v akejkoľvek forme chránenej základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.09.2020 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/19/1388 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20.01.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/19/1388 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  20.01.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.09.2020 9/2020 BA9A
 
PDO 50020-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 23.07.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50020-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50020-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 15.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 15.07.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PDO 24.07.2020 Typ Odoslané
08 Poplatok za udelenie DOO 27.07.2020 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 30.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 30.07.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 21.11.2022 Typ Odoslané
PDO 50020-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku