Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50019-2020
(21)  Číslo žiadosti  50019-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  08.07.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  426 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; 151 85 Södertalje; SE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Farmaceutické formulácie obsahujúce dapagliflozín propylénglykol hydrát 
(68)  Číslo základného patentu  E34319 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Saxagliptín a dapagliflozín 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.09.2020 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/16/1108 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  19.07.2016 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/16/1108 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  19.07.2016 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.09.2020 9/2020 BA9A
 
PDO 50019-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 08.07.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50019-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50019-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 08.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 08.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.07.2020 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 08.07.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 08.07.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 10.07.2020 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 28.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 28.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 30.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 03.06.2022 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 14.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 17.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Odoslané
PDO 50019-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku