Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50018-2022
(21)  Číslo žiadosti  50018-2022 
(22)  Dátum podania žiadosti  05.09.2022 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Idorsia Pharmaceuticals Ltd; Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Benzimidazolprolínové deriváty 
(68)  Číslo základného patentu  E25254 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Daridorexant vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU 1/22/1638/001EU 1/22/1638/002EU 1/22/1638/003EU 1/22/1638/004EU 1/22/1638/005EU 1/22/1638/006 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  02.05.2022 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 1/22/1638/001, EU 1/22/1638/002, EU 1/22/1638/003, EU 1/22/1638/004, EU 1/22/1638/005, EU 1/22/1638/006 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  02.05.2022 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 50018-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 08.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50018-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50018-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
všeobecný referátnik Typ Odoslané
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.09.2022 Typ Doručené
PDO 50018-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku