Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50018-2021
(21)  Číslo žiadosti  50018-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  09.09.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, DE 19803 Wilmington, DE Delaware; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Substituované tricyklické zlúčeniny ako inhibítory FGFR 
(68)  Číslo základného patentu  E23715 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Pemigatinib vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  13.10.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/21/1535 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  29.03.2021 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/21/1535 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  29.03.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PDO 50018-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50018-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.09.2021 Typ Doručené
1a Doplnenie materiálov 09.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 09.09.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
1d Doplnenie materiálov 09.09.2021 Typ Doručené
1e Doplnenie materiálov 09.09.2021 Typ Doručené
1f Údaje o účinnej látke lieku 09.09.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 16.09.2021 Typ Platba
3 všeobecný referátnik 23.09.2021 Typ Odoslané
4 pokyn na zverejnenie PDO 22.09.2021 Typ Interné listy
PDO 50018-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku