Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50017-2021
(21)  Číslo žiadosti  50017-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  08.09.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Adverio Pharma GmbH; Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 513 73 Leverkusen; DE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie 
(68)  Číslo základného patentu  E20680 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Vericiguat vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  13.10.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/21/1561 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20.07.2021 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/21/1561 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  20.07.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PDO 50017-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50017-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 08.09.2021 Typ Doručené
1a Údaje o účinnej látke lieku 08.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 08.09.2021 Typ Doručené
1c Doplnenie materiálov 08.09.2021 Typ Doručené
1d Doplnenie materiálov 08.09.2021 Typ Doručené
1e Doplnenie materiálov 08.09.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PDO 17.09.2021 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za udelenie DOO 20.09.2021 Typ Platba
4 všeobecný referátnik 23.09.2021 Typ Odoslané
5 pokyn na zverejnenie PDO 23.09.2021 Typ Interné listy
PDO 50017-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku