Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50017-2019
(21)  Číslo žiadosti  50017-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  09.10.2019 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Genmab A/S; Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V; DK 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Anti-CD38 plus kortikosteroidy plus nekortikosteroidné chemoterapeutikum na liečbu nádorov 
(68)  Číslo základného patentu  E31449 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Daratumumab, lenalidomid a dexametazón 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.12.2019 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/16/1101/001EU/1/16/1101/002 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  03.05.2017 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/16/1101/001, EU/1/16/1101/002 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  03.05.2017 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.12.2019 12/2019 BA9A
 
PDO 50017-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 10.10.2019 96,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.06.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.08.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.10.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.12.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.02.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.04.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50017-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50017-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.10.2019 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 09.10.2019 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 15.10.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 28.10.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 28.10.2019 Typ Interné listy
správa o prieskume - vecné nedostatky 16.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.06.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.06.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.08.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.10.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.12.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.12.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 01.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 25.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.06.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.06.2022 Typ Odoslané
PDO 50017-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku