Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50017-2017
(21)  Číslo žiadosti  50017-2017 
(22)  Dátum podania žiadosti  27.10.2017 
(11)  Číslo osvedčenia  299 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  AbbVie Bahamas Ltd.; Sassoon House Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau; BS 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Antivírusový derivát 1-fenyl-2,5-dibenzimidazol-5-yl-pyrolidínu 
(68)  Číslo základného patentu  E20624 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Pibrentasvir vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  04.12.2017 
   Dátum udelenia osvedčenia  14.02.2019 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/17/1213 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  28.07.2017 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/17/1213 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  28.07.2017 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  13.10.2031 
   Minimálna platnosť do  13.10.2031 
   Maximálna platnosť do  28.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 01.03.2019 03/2019 FG4A
3 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 NC9A
 
PDO 50017-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 27.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 27.10.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 08.11.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 09.11.2017 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 09.11.2017 Typ Interné listy
5 Podanie inde neuvedené 11.12.2018 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 11.12.2018 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 11.12.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 18.12.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na udelenie 18.12.2018 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o udelení DOO 15.01.2019 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní DOO 18.02.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 30.09.2021 Typ Doručené
10a Kópia vyhlásenia podľa článku 8 ods. 1 písm. d) bod i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 30.09.2021 Typ Doručené
10b Kópia udeleného dodatkového ochranného osvedčenia, ktorého doba platnosti má byť predĺžená 30.09.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
10h Doplnenie materiálov 30.09.2021 Typ Doručené
10i Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie žiadosti o predĺženie doby platnosti DOO 05.10.2021 Typ Interné listy
12 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 05.10.2021 Typ Platba
PDO 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku