Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50016-2020
(21)  Číslo žiadosti  50016-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  24.06.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  450 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Režim dávkovania agonistu receptora S1P 
(68)  Číslo základného patentu  E18629 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Siponimod 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.08.2020 
   Dátum udelenia osvedčenia  10.01.2023 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/19/1414 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  15.01.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/19/1414 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  15.01.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  udelené 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  22.12.2029 
   Minimálna platnosť do  22.12.2029 
   Maximálna platnosť do  22.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.08.2020 8/2020 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 08.02.2023 3/2023 FG4A
 
PDO 50016-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 26.06.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50016-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50016-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 24.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 24.06.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 24.06.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 24.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 24.06.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 30.06.2020 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 14.07.2020 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 24.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o udelení DOO 05.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 26.01.2023 Typ Odoslané
PDO 50016-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku