Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50015-2021
(21)  Číslo žiadosti  50015-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  21.07.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Array BioPharma Inc.; 3200 Walnut Street, 803 01 Boulder, CO; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  N4-fenyl-chinazolín-4-amínové deriváty a príbuzné zlúčeniny ako inhibítory tyrozín kinázového receptora typu I ErbB na liečenie hyperproliferatívných ochorení 
(68)  Číslo základného patentu  E6580 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Tukatinib vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  13.10.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/20/1526 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  12.02.2021 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1526 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  12.02.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PDO 50015-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50015-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.07.2021 Typ Doručené
1a Údaje o účinnej látke lieku 21.07.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 29.07.2021 Typ Platba
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 09.08.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.09.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.09.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
5 všeobecný referátnik 22.09.2021 Typ Odoslané
6 pokyn na zverejnenie PDO 22.09.2021 Typ Interné listy
PDO 50015-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku