Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50015-2019
(21)  Číslo žiadosti  50015-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  10.06.2019 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  The Regents of the University of California; 1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, CA 94607-5200; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Modulátory androgénneho receptora na liečenie rakoviny prostaty a ochorení spojených s androgénnym receptorom 
(68)  Číslo základného patentu  E15355 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Apalutamid v akejkoľvek forme chránenej základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  05.08.2019 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/18/1342/001EU/1/18/1342/002EU/1/18/1342/003 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  16.01.2019 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/18/1342/001, EU/1/18/1342/002, EU/1/18/1342/003 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  16.01.2019 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  28.03.2027 
   Maximálna platnosť do  28.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.08.2019 08/2019 BA9A
 
PDO 50015-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50015-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 10.06.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
1g Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 13.06.2019 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 27.06.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na udelenie 24.02.2021 Typ Interné listy
6 rozhodnutie o udelení DOO 08.03.2021 Typ Odoslané
PDO 50015-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku