Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50014-2022
(21)  Číslo žiadosti  50014-2022 
(22)  Dátum podania žiadosti  20.06.2022 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT; Les Templiers 2400 Route des Colles, 064 10 Biot; FR 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Nové ligandy, ktoré modulujú receptory RAR a ich použitie v humánnej medicíne a kozmetike 
(68)  Číslo základného patentu  E11409 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Trifarotén 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  46/0152/22-S 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  10.06.2022 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  PL 10590/0071 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  GB 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  13.01.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 50014-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50014-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50014-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 20.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.06.2022 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 20.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Doručené
PDO 50014-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku