Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50013-2019
(21)  Číslo žiadosti  50013-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  09.05.2019 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Bayer HealthCare LLC; 100 Bayer Boulevard, PO Box 915, Whippany, NJ 07981; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Na miesto zameraná modifikácia FVIII 
(68)  Číslo základného patentu  E25360 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Damoktokog alfa pegol 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.09.2019 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/18/1324/001EU/1/18/1324/002EU/1/18/1324/003EU/1/18/1324/004EU/1/18/1324/005 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  26.11.2018 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/18/1324/001, EU/1/18/1324/002, EU/1/18/1324/003, EU/1/18/1324/004, EU/1/18/1324/005 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  26.11.2018 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  15.11.2025 
   Maximálna platnosť do  15.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia obsahujúce žiadosti o predĺženie doby platnosti 03.09.2019 09/2019 BX9A
2 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 03.09.2019 09/2019 NC9A
 
PDO 50013-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50013-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.05.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1g Údaje o účinnej látke lieku 09.05.2019 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1i Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 09.05.2019 Typ Doručené
1j Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1k Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
1l Príloha inde neuvedená 09.05.2019 Typ Doručené
2 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 14.05.2019 Typ Platba
3 08 Poplatok za udelenie DOO 14.05.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 29.05.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.07.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 25.07.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 30.07.2019 Typ Interné listy
7 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 30.07.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PDO 30.07.2019 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie žiadosti o predĺženie doby platnosti DOO 30.07.2019 Typ Interné listy
10 pokyn na udelenie 12.10.2021 Typ Interné listy
11 rozhodnutie o udelení DOO 14.10.2021 Typ Odoslané
PDO 50013-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku