Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50011-2021
(21)  Číslo žiadosti  50011-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  04.06.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, MA 02142 Cambridge; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  PCSK9 IRNA kompozície a spôsoby ich použitia 
(68)  Číslo základného patentu  E26636 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Inklisiran 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  14.07.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/20/1494 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  10.12.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1494 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  10.12.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 14.07.2021 13/2021 BA9A
 
PDO 50011-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 14.06.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50011-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50011-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Kópia povolenia podľa článku 8 odseku 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo 1610/96 04.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 04.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 04.06.2021 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 04.06.2021 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 15.06.2021 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PDO 18.06.2021 Typ Interné listy
PDO 50011-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku