Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50010-2022
(21)  Číslo žiadosti  50010-2022 
(22)  Dátum podania žiadosti  02.06.2022 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Anti-CGRP kompozície a ich použitie 
(68)  Číslo základného patentu  E38174 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Eptinezumab 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/21/1599 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  25.01.2022 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/21/1599 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  SK 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  25.01.2022 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 50010-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 15.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50010-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50010-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 02.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.06.2022 Typ Doručené
Kópia povolenia podľa článku 8 odseku 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo 1610/96 02.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.06.2022 Typ Doručené
Údaje o účinnej látke lieku 02.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume - formálne nedostatky 23.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
PDO 50010-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku