Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5001-2009
(21)  Číslo žiadosti  5001-2009 
(22)  Dátum podania žiadosti  19.03.2009 
(11)  Číslo osvedčenia  76 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Dow AgroSciences LLC; 9330 Zionsville Road, Indianopolis, IN 46268; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  N-(5,7-Dimetoxy[1,2,4]-triazol[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie 
(68)  Číslo základného patentu  286484 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Pyroxsulam 
   Typ  výrobok na ochranu rastlín 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  07.05.2009 
   Dátum udelenia osvedčenia  12.10.2009 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  08-11-1024 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  25.11.2008 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  1843 of 2008 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  GB 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  06.08.2008 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  03.11.2021 
   Minimálna platnosť do  03.11.2021 
   Maximálna platnosť do  06.08.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 07.05.2009 05/2009 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 05.11.2009 11/2009 FG4A
 
PDO 5001-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 13.10.2021 1 995,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5001-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 19.03.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 19.03.2009 Typ Doručené
1b Kópia rozhodnutia o registrácii ŠUKL 19.03.2009 Typ Doručené
1c Doplnenie materiálov 19.03.2009 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 24.03.2009 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 25.03.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 25.03.2009 Typ Interné listy
5 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 10.08.2009 Typ Interné listy
6 pokyn na udelenie 10.08.2009 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 08.09.2009 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní DOO 28.10.2009 Typ Odoslané
PDO 5001-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku