Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50007-2015
(21)  Číslo žiadosti  50007-2015 
(22)  Dátum podania žiadosti  21.04.2015 
(11)  Číslo osvedčenia  195 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  PTC Therapeutics, Inc.; 100 Corporate Court, Middlesex Business Center, South Plainfield, NJ 07080; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Zlúčeniny kyseliny 1, 2, 4-oxadiazolbenzoovej a ich použitie pre nonsense supresiu a liečenie ochorenia 
(68)  Číslo základného patentu  E18121 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Kyselina 3-[5-(2-fluórfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]benzoová (Ataluren) 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.06.2015 
   Dátum udelenia osvedčenia  09.12.2015 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/13/902/001EU/1/13/902/002EU/1/13/902/003 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  31.07.2014 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/13/902/001, EU/1/13/902/002, EU/1/13/902/003 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  31.07.2014 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  10.04.2024 
   Minimálna platnosť do  10.04.2024 
   Maximálna platnosť do  10.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.06.2015 6/2015 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 03.12.2015 12/2015 FG4A
 
PDO 50007-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50007-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.04.2015 Typ Doručené
2 Plná moc 24.04.2015 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 04.05.2015 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 14.05.2015 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 14.05.2015 Typ Interné listy
6 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 09.09.2015 Typ Interné listy
7 pokyn na udelenie 09.09.2015 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o udelení DOO 05.11.2015 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní DOO 12.01.2016 Typ Odoslané
PDO 50007-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku