Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50004-2018
(21)  Číslo žiadosti  50004-2018 
(22)  Dátum podania žiadosti  20.02.2018 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Kombinovaná terapia substituovanými oxazolidinónmi 
(68)  Číslo základného patentu  E25697 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Rivaroxaban/kyselina acetylsalicylová/klopidogrel, vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.05.2018 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/08/472/001 EU/1/08/472/002 EU/1/08/472/003 EU/1/08/472/004 EU/1/08/472/005 EU/1/08/472/006 EU/1/08/472/007 EU/1/08/472/008 EU/1/08/472/009 EU/1/08/472/010 EU/1/08/472/011 EU/1/08/472/012 EU/1/08/472/013 EU/1/08/472/014 EU/1/08/472/015 EU/1/08/472/016 EU/1/08/472/017 EU/1/08/472/018 EU/1/08/472/019 EU/1/08/472/020 EU/1/08/472/021 EU/1/08/472/022 EU/1/08/472/023 EU/1/08/472/024 EU/1/08/472/025 EU/1/08/472/026 EU/1/08/472/027 EU/1/08/472/028 EU/1/08/472/029 EU/1/08/472/030 EU/1/08/472/031 EU/1/08/472/032 EU/1/08/472/033 EU/1/08/472/034 EU/1/08/472/035 EU/1/08/472/036 EU/1/08/472/037 EU/1/08/472/038 EU/1/08/472/039 EU/1/08/472/040 EU/1/08/472/041 EU/1/08/472/042 EU/1/08/472/043 EU/1/08/472/044 EU/1/08/472/045 EU/1/08/472/046 EU/1/08/472/047 EU/1/08/472/048 EU/1/08/472/049 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  24.05.2013 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/08/472/001, EU/1/08/472/002, EU/1/08/472/003, EU/1/08/472/004, EU/1/08/472/005, EU/1/08/472/006, EU/1/08/472/007, EU/1/08/472/008, EU/1/08/472/009, EU/1/08/472/010, EU/1/08/472/011, EU/1/08/472/012, EU/1/08/472/013, EU/1/08/472/014, EU/1/08/472/015, EU/1/08/472/016, EU/1/08/472/017, EU/1/08/472/018, EU/1/08/472/019, EU/1/08/472/020, EU/1/08/472/021, EU/1/08/472/022, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/025, EU/1/08/472/026, EU/1/08/472/027, EU/1/08/472/028, EU/1/08/472/029, EU/1/08/472/030, EU/1/08/472/031, EU/1/08/472/032, EU/1/08/472/033, EU/1/08/472/034, EU/1/08/472/035, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/038, EU/1/08/472/039, EU/1/08/472/040, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/042, EU/1/08/472/043, EU/1/08/472/044, EU/1/08/472/045, EU/1/08/472/046, EU/1/08/472/047, EU/1/08/472/048, EU/1/08/472/049 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  24.05.2013 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.05.2018 05/2018 BA9A
 
PDO 50004-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50004-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 20.02.2018 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1i Plná moc 20.02.2018 Typ Doručené
1j Potvrdenie o podaní 20.02.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.02.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 28.02.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 19.03.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 19.03.2018 Typ Interné listy
6 správa o prieskume - vecné nedostatky 08.11.2019 Typ Odoslané
PDO 50004-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku