Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50004-2018
(21)  Číslo žiadosti  50004-2018 
(22)  Dátum podania žiadosti  20.02.2018 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Kombinovaná terapia substituovanými oxazolidinónmi 
(68)  Číslo základného patentu  E25697 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Rivaroxaban/kyselina acetylsalicylová/klopidogrel, vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.05.2018 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/08/472/001EU/1/08/472/002EU/1/08/472/003EU/1/08/472/004EU/1/08/472/005EU/1/08/472/006EU/1/08/472/007EU/1/08/472/008EU/1/08/472/009EU/1/08/472/010EU/1/08/472/011EU/1/08/472/012EU/1/08/472/013EU/1/08/472/014EU/1/08/472/015EU/1/08/472/016EU/1/08/472/017EU/1/08/472/018EU/1/08/472/019EU/1/08/472/020EU/1/08/472/021EU/1/08/472/022EU/1/08/472/023EU/1/08/472/024EU/1/08/472/025EU/1/08/472/026EU/1/08/472/027EU/1/08/472/028EU/1/08/472/029EU/1/08/472/030EU/1/08/472/031EU/1/08/472/032EU/1/08/472/033EU/1/08/472/034EU/1/08/472/035EU/1/08/472/036EU/1/08/472/037EU/1/08/472/038EU/1/08/472/039EU/1/08/472/040EU/1/08/472/041EU/1/08/472/042EU/1/08/472/043EU/1/08/472/044EU/1/08/472/045EU/1/08/472/046EU/1/08/472/047EU/1/08/472/048EU/1/08/472/049 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  24.05.2013 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/08/472/001, EU/1/08/472/002, EU/1/08/472/003, EU/1/08/472/004, EU/1/08/472/005, EU/1/08/472/006, EU/1/08/472/007, EU/1/08/472/008, EU/1/08/472/009, EU/1/08/472/010, EU/1/08/472/011, EU/1/08/472/012, EU/1/08/472/013, EU/1/08/472/014, EU/1/08/472/015, EU/1/08/472/016, EU/1/08/472/017, EU/1/08/472/018, EU/1/08/472/019, EU/1/08/472/020, EU/1/08/472/021, EU/1/08/472/022, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/025, EU/1/08/472/026, EU/1/08/472/027, EU/1/08/472/028, EU/1/08/472/029, EU/1/08/472/030, EU/1/08/472/031, EU/1/08/472/032, EU/1/08/472/033, EU/1/08/472/034, EU/1/08/472/035, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/038, EU/1/08/472/039, EU/1/08/472/040, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/042, EU/1/08/472/043, EU/1/08/472/044, EU/1/08/472/045, EU/1/08/472/046, EU/1/08/472/047, EU/1/08/472/048, EU/1/08/472/049 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  24.05.2013 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.05.2018 05/2018 BA9A
 
PDO 50004-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50004-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 20.02.2018 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 20.02.2018 Typ Doručené
1i Plná moc 20.02.2018 Typ Doručené
1j Potvrdenie o podaní 20.02.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.02.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 28.02.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 19.03.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 19.03.2018 Typ Interné listy
6 správa o prieskume - vecné nedostatky 08.11.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.01.2020 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 20.01.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 12.03.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 12.03.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 12.03.2020 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 12.03.2020 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 12.03.2020 Typ Doručené
PDO 50004-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku