Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50002-2021
(21)  Číslo žiadosti  50002-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  13.01.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Novartis Pharma AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Farmaceutické kombinácie antagonistu angiotenzínového receptora a inhibítora NEP 
(68)  Číslo základného patentu  E35541 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Sakubitril/valsartan, ako komplex sodných solí sakubitril/valsartan, vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/15/1058 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  23.11.2015 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/15/1058 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  23.11.2015 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 50002-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50002-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 13.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.01.2021 Typ Doručené
1c Kópia povolenia podľa článku 8 odseku 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo 1610/96 13.01.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
1i Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
1j Príloha inde neuvedená 13.01.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 21.01.2021 Typ Platba
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 11.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 13.04.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 13.04.2021 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 13.04.2021 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie PDO 28.04.2021 Typ Interné listy
PDO 50002-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku