Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5-2015
(21)  Číslo žiadosti  5-2015 
(22)  Dátum podania žiadosti  21.07.2015 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Halozyme, Inc.; 11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Rozpustný hyaluronidázový glykoproteín (sHASEGP), spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú 
(68)  Číslo základného patentu  E18491 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Trastuzumab a rekombinantná ľudská hyaluronidáza 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.10.2015 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/00/145/002 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  26.08.2013 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/00/145/002 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  26.08.2013 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.10.2015 10/2015 BA9A
 
PDO 5-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.07.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 23.07.2015 Typ Doručené
2a Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PDO 04.08.2015 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za udelenie DOO 04.08.2015 Typ Platba
5 Plná moc 24.08.2015 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 17.09.2015 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PDO 17.09.2015 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.05.2019 Typ Doručené
8a Plná moc 15.05.2019 Typ Doručené
9 správa o prieskume - vecné nedostatky 19.05.2020 Typ Odoslané
10 správa o prieskume - vecné nedostatky 21.05.2020 Typ Odoslané
11 oznámenie o zápise zmeny 21.05.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.09.2020 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.10.2020 Typ Platba
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.11.2020 Typ Doručené
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.12.2020 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.01.2021 Typ Doručené
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2021 Typ Platba
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2021 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2021 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2021 Typ Doručené
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2021 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Doručené
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.08.2021 Typ Platba
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2021 Typ Doručené
28 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
PDO 5-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.05.2020 KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku