Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 4-2022
(21)  Číslo žiadosti  4-2022 
(22)  Dátum podania žiadosti  17.03.2022 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Alkermes Pharma Ireland Limited; Connaught House,1 Burlington Road, Dublin 4; IE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Proliečivá fumarátov a ich použitie na liečbu rôznych chorôb 
(68)  Číslo základného patentu  E28235 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Diroximel-fumarát 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/21/1585 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  15.11.2021 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  68066 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  CH 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  20.09.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 4-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 07.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 4-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 4-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 17.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 17.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume - formálne nedostatky 25.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2022 Typ Doručené
PDO 4-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku