Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 3-2021
(21)  Číslo žiadosti  3-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  15.03.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Galapagos N.V.; Generaal de Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen; BE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  5-Fenyl-(1,2,4)triazolo(1,5-a)pyridin-2-yl karboxamidy ako inhibítory JAK 
(68)  Číslo základného patentu  E24241 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  filgotinib alebo jeho soľ 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike   
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike   
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1480 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  25.09.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 3-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 3-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 15.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.03.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 23.03.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 31.03.2021 Typ Odoslané
PDO 3-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku