Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 3-2013
(21)  Číslo žiadosti  3-2013 
(22)  Dátum podania žiadosti  15.05.2013 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  AVENTIS PHARMA S. A.; 20, avenue Raymond Aron, Anthony; FR 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Protinádorová kombinácia obsahujúca VEGF-TRAP a 5FU alebo jeden z jeho derivátov 
(68)  Číslo základného patentu  E5490 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Aflibercept 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.07.2013 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/12/814 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  01.02.2013 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/12/814 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  01.02.2013 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová Zuzana, Ing., Patentová, technická a známková kancelária; Schneidera Trnavského 2/b, 841 01 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.07.2013 7/2013 BA9A
 
PDO 3-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 27.05.2013 166,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.12.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.01.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.06.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.08.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.09.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.01.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2022 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.08.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 3-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 3-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového osvedčenia - fax 15.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 17.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 17.05.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 28.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 28.05.2013 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 29.05.2013 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 06.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 06.06.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 18.06.2013 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 26.06.2013 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 22.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 03.12.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.12.2015 Typ Doručené
správa o prieskume - vecné nedostatky 16.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.11.2020 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.12.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.05.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.07.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.08.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.09.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.11.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.01.2022 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.01.2022 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.05.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.07.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 18.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
PDO 3-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku