Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 3-2012
(21)  Číslo žiadosti  3-2012 
(22)  Dátum podania žiadosti  28.12.2012 
(11)  Číslo osvedčenia  131 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Almirall, S. A.; Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona; ES 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Chinuklidínové deriváty, spôsob ich prípravy, liečivé kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie 
(68)  Číslo základného patentu  287480 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Aklidínium 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.06.2013 
   Dátum udelenia osvedčenia  25.10.2013 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/12/778/001EU/1/12/778/002EU/1/12/778/003EU/1/12/781/001EU/1/12/781/002EU/1/12/781/003 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20.07.2012 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/12/778/001, EU/1/12/778/002, EU/1/12/778/003; EU/1/12/781/001, EU/1/12/781/002, EU/1/12/781/003 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  20.07.2012 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  08.07.2020 
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.06.2013 6/2013 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 04.11.2013 11/2013 FG4A
 
PDO 3-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 09.01.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 3-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 18.06.2020 995,50 EUR 1
51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 18.06.2021 1 327,50 EUR 2
52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 20.06.2022 1 659,50 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 3-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového osvedčenia - fax 28.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 02.01.2013 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 15.01.2013 Typ Platba
správa o prieskume - formálne nedostatky 04.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.03.2013 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 21.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 21.03.2013 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 09.09.2013 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 09.09.2013 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 23.09.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 12.11.2013 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 20.06.2016 Typ Doručené
PDO 3-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku