Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 28-2017
(21)  Číslo žiadosti  28-2017 
(22)  Dátum podania žiadosti  20.12.2017 
(11)  Číslo osvedčenia  391 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  F.Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Protilátka proti PD-L1 a jej použitie na zlepšenie funkcie T-buniek 
(68)  Číslo základného patentu  E25556 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Atezolizumab 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  05.03.2018 
   Dátum udelenia osvedčenia  22.07.2021 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/17/1220 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  25.09.2017 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/17/1220 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  25.09.2017 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  09.12.2029 
   Minimálna platnosť do  09.12.2029 
   Maximálna platnosť do  25.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.03.2018 3/2018 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 11.08.2021 15/2021 FG4A
 
PDO 28-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 04.01.2018 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 28-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 28-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 20.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 20.12.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 20.12.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.12.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 08.01.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 06.02.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 06.02.2018 Typ Interné listy
6 pokyn na udelenie 08.06.2021 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o udelení DOO 17.06.2021 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní DOO 28.07.2021 Typ Odoslané
PDO 28-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku