Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 20-2017
(21)  Číslo žiadosti  20-2017 
(22)  Dátum podania žiadosti  10.11.2017 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.; 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444; JP 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Protirakovinový liek obsahujúci α, α, α-trifluórtymidín a inhibítor tymidín fosforylázy 
(68)  Číslo základného patentu  E25223 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Trifluridín/tipiracil vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  04.01.2018 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/16/1096 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  27.04.2016 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/16/1096 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  27.04.2016 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  26.01.2026 
   Maximálna platnosť do  26.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.01.2018 01/2018 BA9A
 
PDO 20-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 20-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 10.11.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 10.11.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 10.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.11.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 15.11.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 29.11.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 29.11.2017 Typ Interné listy
6 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 09.09.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na udelenie 09.09.2019 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o udelení DOO 07.10.2019 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní DOO 08.11.2019 Typ Odoslané
PDO 20-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku