Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 20-2017
(21)  Číslo žiadosti  20-2017 
(22)  Dátum podania žiadosti  10.11.2017 
(11)  Číslo osvedčenia  322 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.; 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444; JP 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Protirakovinový liek obsahujúci α, α, α-trifluórtymidín a inhibítor tymidín fosforylázy 
(68)  Číslo základného patentu  E25223 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Trifluridín/tipiracil vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  04.01.2018 
   Dátum udelenia osvedčenia  07.11.2019 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/16/1096 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  27.04.2016 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/16/1096 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  27.04.2016 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  26.01.2026 
   Minimálna platnosť do  26.01.2026 
   Maximálna platnosť do  26.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.01.2018 01/2018 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 02.12.2019 12/2019 FG4A
 
PDO 20-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 20-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 10.11.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 10.11.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 10.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.11.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 15.11.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 29.11.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 29.11.2017 Typ Interné listy
6 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 09.09.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na udelenie 09.09.2019 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o udelení DOO 07.10.2019 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní DOO 08.11.2019 Typ Odoslané
PDO 20-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku