Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 2-2017
(21)  Číslo žiadosti  2-2017 
(22)  Dátum podania žiadosti  26.01.2017 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Modulátory farmakokinetických vlastností liečiv 
(68)  Číslo základného patentu  E22594 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Kobicistat vo všetkých formách chránených základným patentom/atazanavir vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.04.2017 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/15/1025 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  15.07.2015 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/15/1025 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  15.07.2015 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  23.02.2028 
   Maximálna platnosť do  15.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.04.2017 04/2017 BA9A
 
PDO 2-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 2-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 26.01.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 26.01.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 22.02.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 14.03.2017 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 14.03.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na udelenie 24.03.2021 Typ Interné listy
6 rozhodnutie o udelení DOO 09.04.2021 Typ Odoslané
PDO 2-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku