Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 19-2020
(21)  Číslo žiadosti  19-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  22.12.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  436 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Acceleron Pharma Inc.; 128 Sidney Street, Cambridge, MA 02139; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  GDF Traps na použitie pri liečení anémie 
(68)  Číslo základného patentu  E31624 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Luspatercept vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  24.02.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/20/1452 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  26.06.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1452 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  26.06.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia  udelené 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  14.08.2029 
   Maximálna platnosť do  14.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 24.02.2021 4/2021 BA9A
 
PDO 19-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 31.12.2020 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 19-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 19-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 22.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 22.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 05.01.2021 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PDO 29.01.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 14.10.2022 Typ Odoslané
PDO 19-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku