Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 18-2019
(21)  Číslo žiadosti  18-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  07.11.2019 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Laboratoires THEA; 12, rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand; FR 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Oftalmologické kompozície a ich použitie 
(68)  Číslo základného patentu  E31518 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Tropikamid, fenylefríniumchlorid a lidokaíniumchlorid 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  07.01.2020 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  64/0323/15-S 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  19.08.2015 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  14-10062 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  NO 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  14.07.2015 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do  07.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 07.01.2020 01/2020 BA9A
 
PDO 18-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 18-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 07.11.2019 Typ Doručené
1a Kópia povolenia podľa článku 8 odseku 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo 1610/96 07.11.2019 Typ Doručené
1b Dokument podľa článku 8 odseku 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 alebo č. 1610/96 07.11.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 07.11.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 07.11.2019 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 07.11.2019 Typ Doručené
1f Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 22.11.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 02.12.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 02.12.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na udelenie 03.05.2021 Typ Interné listy
PDO 18-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku