Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 13-2018
(21)  Číslo žiadosti  13-2018 
(22)  Dátum podania žiadosti  21.05.2018 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Dow AgroSciences LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy 
(68)  Číslo základného patentu  E15794 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Halauxifen-metyl a florasulam 
   Typ  výrobok na ochranu rastlín 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.08.2018 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  17-00141-AU 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  20.11.2017 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  64-88 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  DK 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  29.02.2016 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  23.08.2028 
   Maximálna platnosť do  01.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.08.2018 08/2018 BA9A
 
PDO 13-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 13-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.05.2018 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
1d Sprievodný list 21.05.2018 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
1h Sprievodný list 21.05.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 23.05.2018 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 23.05.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 23.05.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 11.07.2018 Typ Doručené
4 08 Poplatok za udelenie DOO 31.05.2018 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 05.06.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 05.06.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 13.07.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PDO 13.07.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 31.03.2021 Typ Interné listy
9 rozhodnutie o udelení DOO 04.05.2021 Typ Odoslané
PDO 13-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku