Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 12-2020
(21)  Číslo žiadosti  12-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  26.08.2020 
(11)  Číslo osvedčenia  434 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; 300 Third Street, Cambridge, MA 02142; US;
Icahn School of Medicine at Mount Sinai; One Gustave L. Levy Place, New York, NY 10029; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Kompozície a spôsoby inhibície expresie génu ALAS1 
(68)  Číslo základného patentu  E34465 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Givosiran vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  10.03.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia  18.10.2022 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/20/1428 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  04.03.2020 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/20/1428 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  04.03.2020 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  udelené 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  04.10.2034 
   Minimálna platnosť do  04.10.2034 
   Maximálna platnosť do  04.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 10.03.2021 5/2021 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 24.11.2022 22/2022 FG4A
 
PDO 12-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 03.09.2020 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 12-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 12-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 26.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 26.08.2020 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 27.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.08.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 04.09.2020 Typ Platba
správa o prieskume - formálne nedostatky 25.09.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 26.01.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 13.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 04.11.2022 Typ Odoslané
PDO 12-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku