Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 11-2022
(21)  Číslo žiadosti  11-2022 
(22)  Dátum podania žiadosti  11.06.2022 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, NY 10017-5755 New York; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Liekové formy, ktoré stabilizujú a inhibujú zrážanie imunogénnych prostriedkov 
(68)  Číslo základného patentu  E30534 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (15valentná, adsorbovaná), ktorou je suspenzia kapsulárnych polysacharidov z S. pneumoniae sérotypov 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F a 33F konjugovaná k proteínovému nosiču CRM197 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/21/1591 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  14.12.2021 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/21/1591 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  14.12.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 11-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 13.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 11-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 11-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 11.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 23.06.2022 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 23.06.2022 Typ Odoslané
PDO 11-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku