Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 11-2019
(21)  Číslo žiadosti  11-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  30.04.2019 
(11)  Číslo osvedčenia  367 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka; JP 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Proteíny viažuce plazmatický kalikreín 
(68)  Číslo základného patentu  E28875 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Lanadelumab 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  04.06.2019 
   Dátum udelenia osvedčenia  07.12.2020 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/18/1340 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  26.11.2018 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/18/1340 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  26.11.2018 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří Čermák, advokátJUDr. Jiří Čermák, advokát; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  07.01.2031 
   Minimálna platnosť do  07.01.2031 
   Maximálna platnosť do  26.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.06.2019 06/2019 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 13.01.2021 01/2021 FG4A
3 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 07.12.2021 23/2021 PC4A
 
PDO 11-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 11-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 30.04.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 30.04.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 30.04.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 30.04.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 30.04.2019 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 30.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 14.05.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 22.05.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 22.05.2019 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 23.05.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PDO 23.05.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na udelenie 21.10.2020 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o udelení DOO 03.11.2020 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní DOO 17.12.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o opravu 18.12.2020 Typ Doručené
11 vnútrospisový list 15.01.2021 Typ Interné listy
12 všeobecný referátnik 27.01.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 11.11.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13c Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13d Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13e Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13f Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13g Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13h Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13i Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
13j Doklad o prevode 11.11.2021 Typ Doručené
13k Doklad o prevode 11.11.2021 Typ Doručené
13l Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
14 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2021 Typ Platba
15 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
PDO 11-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2021 Takeda Pharmaceutical Company Limited Dyax Corp.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 JUDr. Jiří Čermák, advokátJUDr. Jiří Čermák, advokát Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku