Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 94-2021
(11)  Registered Design Number   
(15)  Registration Date   
(21)  Application Number  94-2021 
(22)  Application Date  18.10.2021 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public   
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  32/00.00 
(54)  Title  Slogan Drevárskej fakulty TUZVO 
(55) Design Reproduction  
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Designer(s)  Chovan Miroslav, Ing., ArtD.; A. Hlinku 44, 960 01 Zvolen; SK;
Tončíková Zuzana, doc. Ing., ArtD.; Azalková 26, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Murínová Naďa, Ing.; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1; SK 
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until   
   Registered Design Validity maximum until   
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
PD 94-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 94-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 18.10.2021 Type Delivered
1a Doklad o nadobudnutí práva na dizajn 18.10.2021 Type Delivered
1b Plná moc 18.10.2021 Type Delivered
1c Opis 18.10.2021 Type Delivered
1d Určenie výrobku 18.10.2021 Type Delivered
1e Vyobrazenie dizajnu 18.10.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.10.2021 Type Delivered
3 09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 04.11.2021 Type Payment
4 rozhodnutie o zastaveni konania (nezaplatenie poplatku) 08.11.2021 Type Sent document
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 12.11.2021 Type Delivered
6 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 19.11.2021 Type Sent document
7 vnútrospisový list 19.11.2021 Type Internal Letter
PD 94-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku