Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 93-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  93-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.10.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  11/02.04 
(54)  Názov dizajnu  Misa HLAVOLAM 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chovan Miroslav, Ing., ArtD.; A. Hlinku 44, 960 01 Zvolen; SK;
Tončíková Zuzana, doc. Ing., ArtD.; Azalková 26, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Murínová Naďa, Ing.; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 93-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 93-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 18.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.10.2021 Typ Doručené
1b Určenie výrobku 18.10.2021 Typ Doručené
1c Vyobrazenie dizajnu 18.10.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 18.10.2021 Typ Doručené
1e Doklad preukazujúci právo na riešenie 18.10.2021 Typ Doručené
1f Sprievodný list 18.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.10.2021 Typ Doručené
3 09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 04.11.2021 Typ Platba
4 rozhodnutie o zastaveni konania (nezaplatenie poplatku) 08.11.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 12.11.2021 Typ Doručené
6 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 19.11.2021 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 19.11.2021 Typ Interné listy
PD 93-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku