Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 93-2019
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  93-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.10.2019 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov   
(54)  Názov dizajnu  Drevená skladačka - suvenír 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tóth Adam, Mgr. art.; Astrová 18, 821 01 Bratislava 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tóth Adam, Mgr. art.; Astrová 18, 821 01 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 93-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 93-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 23.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 23.10.2019 Typ Doručené
1b Vyobrazenie dizajnu 23.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 08.11.2019 Typ Odoslané
4 40 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.11.2019 Typ Platba
PD 93-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku