Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 91-2018
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28577 
(15)  Dátum zápisu  14.11.2018 
(21)  Číslo prihlášky  91-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2018 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   14.11.2018 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  32/01.00 
(54)  Názov dizajnu  Grafické značky na orientáciu 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rečková Lucia, Bc.; Centrum 2408/15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Kaliská Silvia, Bc.; Limbová 25, 974 09 Banská Bystrica 9; SK;
Baďura René, doc. akad. soch. ; Gorkého 17, 974 01 Banská Bystrica 1; SK;
Farkašová Elena, Mgr., ArtD.; Kukučínova 15, 962 31 Sliač; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.09.2023 
   Maximálna platnosť do  14.09.2043 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 03.12.2018 12/2018 FG4Q
2 Prevody a prechody práv 03.09.2019 9/2019 PC4Q
 
PD 91-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 26.09.2018 90,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 91-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 14.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Určenie výrobku 14.09.2018 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 14.09.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.09.2018 Typ Doručené
08 podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 28.09.2018 Typ Platba
pokyn na zápis PD 24.10.2018 Typ Interné listy
výsledok rešerše 24.10.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 21.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 24.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.07.2019 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.08.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 20.03.2023 Typ Odoslané
PD 91-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.08.2019 Technická univerzita vo Zvolene Baďura René, doc. akad. soch.
Kaliská Silvia, Bc.
Farkašová Elena, Mgr., ArtD.
Rečková Lucia, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku