Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 90-2003
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  26869 
(15)  Dátum zápisu  05.04.2004 
(21)  Číslo prihlášky  90-2003 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2003 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   05.04.2004 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  24/01.06 
(54)  Názov dizajnu  Jednorazový súbor nádobiek pre prístroj na hemostázu 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO; 9, rue des Fréres Chausson, 92600 Asnieres; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinoli Jean Luc; 2, rue du Tremble, 92390 Villeneuve La Garenne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  INVENTA Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Maximálna platnosť do  20.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 08.06.2004 6/2004 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 06.05.2008 5/2008 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 01.03.2013 3/2013 ND4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 01.06.2018 6/2018 ND4Q
 
PD 90-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 26.05.2003 1 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 27.02.2008 3 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 24.01.2013 200,00 EUR
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 23.04.2018 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 90-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie prihlášky - FAX 20.05.2003 Typ Doručené
Prehlásenie 22.05.2003 Typ Doručené
Určenie výrobku 22.05.2003 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 22.05.2003 Typ Doručené
Plná moc 22.05.2003 Typ Doručené
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 22.05.2003 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 28.05.2003 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.02.2004 Typ Odoslané
Zoznam dizajnov 27.02.2004 Typ Doručené
pokyn na zápis PD 29.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 02.06.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 26.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 29.02.2008 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 17.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 23.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 28.01.2013 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 30.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 3. raz o päť rokov) 16.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti D (1. až 4. krát) 25.04.2018 Typ Odoslané
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 25.04.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2018 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 11.05.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 22.11.2022 Typ Odoslané
PD 90-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku