Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 89-2003
(11)  Registered Design Number  26784 
(15)  Registration Date  12.12.2003 
(21)  Application Number  89-2003 
(22)  Application Date  20.05.2003 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  12.12.2003 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  25/01.01 
(54)  Title  Tvárnica 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PORFIX - pórobetón, a. s.; 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany; SK 
(72)  Designer(s)  Peteja Miroslav, Ing.; Narcisová 20, 971 01 Prievidza; SK;
Havala Jozef; Novomeského 1320/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou; SK 
(74)  Attorney(s)  SLOVAKIAPATENT, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  platný 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  20.05.2023 
   Registered Design Validity maximum until  20.05.2028 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 03.02.2004 2/2004 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.10.2008 10/2008 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.02.2013 2/2013 ND4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 05.02.2018 2/2018 ND4Q
 
PD 89-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 27.05.2003 1 400,00 SKK
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D v dodatočnej lehote 14.07.2008 6 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 11.12.2012 200,00 EUR
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 29.12.2017 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 89-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Prehlásenie 20.05.2003 Type Delivered
Doklad o nadobudnutí práva na dizajn 20.05.2003 Type Delivered
Vyobrazenie dizajnu 20.05.2003 Type Delivered
Opis 20.05.2003 Type Delivered
Zoznam dizajnov 20.05.2003 Type Delivered
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 20.05.2003 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 02.06.2003 Type Payment
pokyn na zápis PD 28.11.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 04.02.2004 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 20.05.2008 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D 12.06.2008 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie platnosti D po lehote 09.07.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 09.07.2008 Type Delivered
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D v dodatočnej lehote 16.07.2008 Type Payment
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 13.08.2008 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D) 20.08.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.09.2010 Type Delivered
Plná moc 30.09.2010 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.10.2010 Type Sent document
Odpoveď na správu / výzvu úradu 24.11.2010 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.12.2010 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 28.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 13.12.2012 Type Payment
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 19.12.2012 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 3. raz o päť rokov) 29.12.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Odôvodnenie žiadosti 29.12.2017 Type Delivered
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 03.01.2018 Type Payment
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 09.01.2018 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 22.11.2022 Type Sent document
PD 89-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2010 SLOVAKIAPATENT, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku