Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 83-2022
(11)  Registered Design Number  29011 
(15)  Registration Date  28.10.2022 
(21)  Application Number  83-2022 
(22)  Application Date  27.09.2022 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  24.11.2022 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  10/07.03 
(54)  Title  Senzor na meranie prostredia v školských triedach 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie