Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 82-97
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  25586 
(15)  Dátum zápisu  27.08.1998 
(21)  Číslo prihlášky  82-97 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.04.1997 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   27.08.1998 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  05/06.00 
(54)  Názov dizajnu  Svetloodrazová nálepka k štátnej poznávacej značke 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TURČAN DELTA, s. r. o.; p. č. 338, 038 41 Košťany nad Turcom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vintr Jozef, Ing.; Gogoľova 4/70, 036 01 Martin; SK;
Blizniak Peter; Ševčenkova 5/26, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  zaniknutý 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu  02.04.2012 
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2012 
   Maximálna platnosť do  02.04.2012 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 04.11.1998 11/1998 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.06.2002 6/2002 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 01.02.2007 2/2007 ND4Q
4 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 04.06.2012 6/2012 MK4Q
 
PD 82-97
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 31.12.2001 2 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 12.12.2006 4 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 82-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podaná prihláška 02.04.1997 Typ Doručené
2 Avízo o platbe 08.04.1997 Typ Doručené
3 x Popl. za prihlásenie Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.1997 Typ Odoslané
5 Vyobrazenie dizajnu 15.01.1998 Typ Doručené
6 Žiadosť o urýchlené vybavenie 09.07.1998 Typ Doručené
7 pokyn na zápis PD 26.08.1998 Typ Interné listy
8 druhopis osvedčenia o zápise D do registra 23.10.1998 Typ Odoslané
9 Žiadosť o informáciu 04.09.1998 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.10.1998 Typ Doručené
11 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
12 zápis zmeny adresy do registra 23.10.1998 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
14 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2000 Typ Platba
15 zápis zmeny adresy do registra 26.02.2001 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 17.01.2002 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 25.01.2002 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 28.03.2002 Typ Odoslané
19 Žiadosť inde neuvedená 27.03.2002 Typ Doručené
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 13.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
20a Avízo o platbe 13.12.2006 Typ Doručené
21 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 18.12.2006 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 22.12.2006 Typ Odoslané
PD 82-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Turčan Delta, s.r.o.
Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.10.1998 TURČAN DELTA, s. r. o. Turčan Delta, s.r.o.
Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.02.2001 Turčan Delta, s.r.o. Turčan Delta, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku